Leernetwerk Thematisch onderwijs

Bijeenkomsten in 2021: Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor nieuwe data

Het leernetwerk Thematisch onderwijs is bestemd voor icc’ers en leerkrachten in het primair onderwijs die in ontwikkeling zijn rondom thematisch onderwijs, vakoverstijgend onderwijs en/of vakintegratie  ̶  en cultuuronderwijs hierin een plek willen geven. Tijdens de bijeenkomsten zal dit verder uitgewerkt worden d.m.v. de nodige theoretische achtergrond en door praktische ervaringen tot nu toe. We pakken met elkaar een thema beet en gaan in de eigen schoolpraktijk hiermee aan de slag.

CultuurSchakel volgt de maatregelen van het RIVM en heeft een coronaprotocol opgesteld voor de deelname aan cursussen en workshops. 

Vragen, ideeën of meer informatie?
Neem contact op met Gerbry Junte, 06-46 94 10 27

Lees onze Algemene voorwaarden