Vakoverstijgend werken binnen kunstvakken

Doelgroep: Vakdocenten kunstvakken
Tijdsduur: 1 bijeenkomst

Inleiding

Orde & Chaos, een andere kijk op Escher is het eerste samenwerkingsproject tussen de educatie-afdelingen van Escher in Het Paleis & Het Nationale Theater (HNT) in Den Haag. Een unieke, interdisciplinaire kunstervaring waarin theater en beeldende kunst samenkomen met als verbindende factor de kunstfilosofie

Programma

De vakdocenten ervaren wat het hen brengt wanneer er vanuit een museum interdisciplinair wordt gewerkt en wat zij daarmee binnen hun eigen kunstvakken en/of gezamenlijk kunnen doen in de praktijk van deze opleidingen.

Resultaat

Op 13 oktober 2021 organiseerde CultuurSchakel een inspiratiesessie voor de vakdocenten van de beide Pabo’s (InHolland, de Haagse Hogeschool) en het Koninklijk Conservatorium in Escher het Paleis. Vanuit de vraag van de kunstvakdocenten om met elkaar geïnspireerd te raken en te kijken naar de mogelijkheden voor vakoverstijgend werken binnen de kunstvakken en evt. samenwerking, teneinde het kunstonderwijs voor de toekomstige leerkrachten en muziekdocenten in het primair onderwijs te versterken/verankeren.

Een interdisciplinaire kunstervaring
Na de inspirerende rondleiding waarin de deelnemers zelf aan het werk werden gezet en met elkaar aan de hand van filosofische vragen in gesprek raakten, verplaatsten we ons naar HNT waar een werksessie plaatsvond. Tijdens deze werksessie hebben de docenten met elkaar verkend waar zij staan als het gaat om interdisciplinair werken, waar kansen liggen op dit gebied en hoe zij elkaar hierin kunnen stimuleren en inspireren.

Dit alles gaat zeker nog een vervolg krijgen binnen de opleidingen, maar ook een volgende inspiratiesessie staat op het wensenlijstje van de kunstvakdocenten.

Informatie

Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met Bureau Scholing via marjoleindeheer@cultuurschakel.nl of met de cultuurcoach die de contactpersoon voor jouw school is.