Digitale Cultuureducatie

In 2022 is CultuurSchakel gestart met het project: Digitaliseirng van het cultuuraanbod. Samen met tien culturele instellingen is hiervoor de basis gelegd. Digitalisering krijgt namelijk een belangrijke plek in de nieuwe curriculumvoorstellen van de overheid en in de plannen voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4).

Waarom digitalisering?

De digitale wereld staat midden in de belangstelling. AI wordt omarmd en tegelijkertijd met argusogen aangekeken. De meeste mensen zijn uren per dag online, maar mobieltjes worden uit de klas geweerd.

Het ontwikkelt zich allemaal zo snel dat het nauwelijks is bij te houden. ChatGPT is net een jaar oud! Daarom staat digitale geletterdheid ook centraal in plannen van de overheid en aanbevelingen van de raad voor cultuur.

Want digitale middelen bieden een schat aan mogelijkheden, dus ook voor cultuureducatie. Door gebruik te maken van digitale technologieën kan je als culturele instellingen je educatieve aanbod uitbreiden en verrijken. Je kunt een groter publiek bereiken en tegelijk je maatschappelijke relevantie vergroten.

Voor scholen en culturele instellingen

Voor zowel scholen als culturele instellingen biedt digitale cultuureducatie een waardevolle aanvulling op het traditionele onderwijsaanbod. Zo draag je bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals mediawijsheid en digitale geletterdheid en je bereikt mogelijk de leerling in diens eigen leefomgeving.  

Voor culturele instellingen bieden wij een basis- en vervolgtraining aan waarin je aan de slag gaat met het digitaliseren van je cultuuraanbod. De eerstvolgende trainingen starten in januari 2024. 

Factsheet Digitaliseren in de kunst- en cultuursector 

Zet een belangrijke stap in de richting van digitalisering van jouw eigen aanbod en download dan nu direct onze overzichtelijke factsheet. Het biedt waardevolle informatie over de kansen van digitalisering in de kunst- en cultuursector waarin we drie onderwerpen uitlichten.

* verplicht

Informatie

Graag houden we je op de hoogte van het project. Heeft jouw culturele instelling behoefte aan specifieke dingen op het gebied van digitale cultuureducatie of wil je weten wat we de komende maanden ontwikkelen met de projectgroep?

Meld ja aan en geef je vragen door!

Voor overige vragen neem dan contact op met Noël Sies via  noelsies@cultuurschakel.nl