Vorige edities Leernetwerk Muziek

Bijeenkomst voorjaar 2017
Startbijeenkomst – kennismaking en onderwerpkeuze

Bijeenkomst najaar 2017
Vakdocent Solveig Poortier laat ons de werkwijze van Kodaly ervaren. Vervolgens wisselen we hierover met elkaar van gedachten. Ieders eigen benadering van dit onderwerp staat hierbij centraal, zodat we leren van elkaars expertise en inspiratie opdoen. Daarnaast delen diverse deelnemers muzikale Energizers die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomst voorjaar 2018
Creativiteit in tegenstelling tot ‘aanleren’.
Hoe stimuleer en begeleid je een creatief proces en wat zijn de voorwaarden?
We gaan diverse werkvormen ervaren, voorwaarden inventariseren en jouw rol als (vak)leerkracht bespreken.

Bijeenkomst najaar 2018
De bijeenkomst start met een workshop van gast Jannelieke Schmidt, waarin zij handvatten geeft hoe je leerlingen de muzikale aspecten kunt laten ervaren op een theatrale manier. In het tweede deel passen we de voorbeelden en werkvormen uit de workshop toe op lesonderwerpen uit ieders eigen praktijk en wisselen we ideeën uit.

Bijeenkomst voorjaar 2019
Hoe geef je in je muziekles de creativiteit van leerlingen vleugels?

Gast Suzan Lutke laat ons de voorwaarden en criteria ervaren en ontdekken: Wat zijn de rollen van de leerkracht en waar moet je lesontwerp aan voldoen?
Op basis hiervan ontwerpen we in groepjes een opdracht die de creativiteit van de leerling uitdaagt en ontwikkelt, zodat ieder met zowel kennis en inzicht als werkvormen naar huis gaat.

Leestip: Leren van kunst, ruimte voor & door creativiteit door Olga Potters en Suzan Lutke

Bijeenkomst juni 2020
Nu we de eerder geplande bijeenkomst over creativiteitsontwikkeling hebben moeten uitstellen, bieden we je een speciale Online Editie aan waarin Suzanne Ypma inspirerende digitale muziektools aanreikt die toepasbaar zijn in de diverse situaties waarmee we door de corona-maatregelen worden geconfronteerd. Met deze laagdrempelige tools kun je voortbouwen aan de creativiteitsontwikkeling van je leerlingen zowel met alle leerlingen tegelijk op school als via opdrachten voor muziekonderwijs op afstand. Suzanne introduceert de tools, waarna we ze gezamenlijk verkennen en inspiratie opdoen voor de diverse toepassingsmogelijkheden met bijbehorende instructie.

Bijeenkomst mei 2021
In een vraaggesprek licht Rens Gresnigt de verschillende manieren van vakoverstijgend werken toe. Vervolgens verkennen we de mogelijkheden en werkwijzen vanuit ieders muziekpraktijk. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je Rens’ artikel Welke vormen van vakintegratie zijn er om alvast te lezen en het verzoek om vooraf je vragen te mailen.

Bijeenkomst oktober 2021

Presentatie Wolf Brinkman
“In de klas zijn taal en rekenen doelen, in de kunsten zijn het middelen.”

Tijdens het leernetwerk muziek van woensdag 27 oktober stonden de vragen centraal wat de meerwaarde is van vakoverstijgend werken en hoe muziekonderwijs hierbinnen vorm kan krijgen. Gast Wolf Brinkman gaf hierover live een presentatie aan de vaste deelnemers van het leernetwerk. Vanwege het vakoverstijgende aspect konden geïnteresseerden uit andere disciplines zijn presentatie online volgen.

In plaats van het simpelweg vertellen, liet Wolf Brinkman de deelnemers zelf het antwoord ervaren. Aan de hand van korte opdrachten in samenspel tussen Wolf en de deelnemers waarbij het analyseren van tijd en ruimte met geluid werd bewerkstelligd, werden handvatten gegeven hoe je vakoverstijgend werken kan vertalen naar de praktijk van het primair onderwijs. Een voorbeeld van één van de opdrachten was het ritme van de metronoom nabootsen met een touw met daaraan een klein gewicht. De opdracht liet de theorie van Galileo betreffend ruimte en tijd aan den lijve ervaren.

Precies deze manier van de workshop geven, illustreert de meerwaarde van het vakoverstijgend werken. Wolf maakte inzichtelijk dat juist door de regels van wat muziek zou móeten zijn los te laten, je muziek in kunt zetten in het proces van ontwikkelen van leerlingen. Er is namelijk een verschil tussen leren en ontwikkelen: “Leren is weten wat er staat en ontwikkelen is begrijpen hoe je het toe kan passen”, aldus Wolf. Hierbij hanteert hij Cultuurbouwstenen: universele principes als symmetrie, patronen, ordenen en meten. Aldoende ervaren kinderen dat de ordening van klanken tot ritme en muziek, verwant is met de structuren en patronen in rekenen en taal.

Deze brede benadering bood deelnemers inspiratie en handvatten om mogelijkheden van vakoverstijgend werken in hun eigen muzieklessen te gaan onderzoeken.
De volgende bijeenkomst van het leernetwerk muziek zal in het teken staan van uitwisseling over deze opgedane inzichten en mogelijkheden van toepassing in ieders praktijk.

Bijeenkomst 19 oktober 2022

Gast kunstenaar-docent Wolf Brinkman
“In de klas zijn taal en rekenen doelen, in de kunsten zijn het middelen.”

In oktober 2021 deelde Wolf Brinkman zijn visie op vakoverstijgend werken vanuit muziek. Nu licht hij zijn werkwijze met de cultuurbouwstenen nader toe. Tijdens de bijeenkomst op 19 oktober 2022 hebben we deze werkwijze toegepast op een onderwerp uit de eigen praktijk. We bespraken wat verder nodig is om je muziekles te verbinden met de andere lessen op school.