Maatwerk voor Speciaal onderwijs | 11 november

Op 11 november 2021 kwamen icc’ers uit het speciaal onderwijs en educatoren van verschillende instellingen in theater De Vaillant bij elkaar voor de themabijeenkomst Speciaal Onderwijs.

Maatwerk zichtbaar maken

De afgelopen jaren is veel bereikt om leerlingen in het speciaal onderwijs meer te laten participeren in cultuuronderwijs. Gezamenlijk optrekken is een belangrijk startpunt, waarbij bewustwording van de mogelijkheden om je aanbod prikkelarmer te maken centraal staat. De deelname van leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs aan activiteiten uit Vonk en Expeditie C is gestegen met 26%. Steeds meer scholen voor speciaal (basis)onderwijs hebben een icc’er en een cultuurplan. Steeds meer culturele instellingen bieden maatwerk om ook het speciaal (basis)onderwijs voor hun programma’s uit te kunnen nodigen. Maar nog niet alle scholen zijn zich daarvan bewust.

Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten heeft een toelichting gegeven op de ontwikkelingen rondom de pictogrammen Prikkelarm Prikkelrijk. Daarna zijn we in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan om ambities te bepalen voor de komende jaren en samen te benoemen wat je hiervoor nodig hebt. 

Hoe kies je uit Vonk en Expeditie C? 

In gesprek met elkaar is een duidelijke wens geformuleerd om rondom de uitgave van Vonk en Expeditie C een ontmoeting en gesprek te laten plaatsvinden tussen scholen en instellingen om samen te bekijken wat voor maatwerk mogelijk is.

Als de keuze is gemaakt, bieden de checklisten voor podia en musea, en de handleiding voor SO-scholen een aantal aandachtspunten die je kunt gebruiken als leidraad voor het gesprek vooraf aan de activiteit.  Bespreek met elkaar de verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden om op maat te kunnen werken voor jouw leerlingen.

Wat gaan we doen?

In de volgende Vonk en Expeditie C brochures kunnen culturele instellingen een icoon M op laten nemen bij hun aanbod dat aantoont dat zij maatwerk bieden voor speciaal (basis)onderwijs.

CultuurSchakel organiseert tijdens de inschrijfperiode voor Vonk in voorjaar 2022 een (online) bijeenkomst voor ontmoeting en afstemming.

Werk je bij een culturele instelling en wil je ook meer doen voor het speciaal (basis)onderwijs? Schrijf je in voor een van onze scholingsactiviteiten.  

Ben je icc’er in het speciaal (basis)onderwijs en wil je meer weten over cultuurbezoeken en cultuuronderwijs voor jouw leerlingen? Neem dan contact op met Eric Schulp.

CultuurSchakel presenteert zich samen met Stichting Onbeperkt Genieten op de landelijke conferentie ‘Next Stop’ van het LKCA op 30 maart 2022.

Handige downloads