Maatwerk voor speciaal onderwijs

In de afgelopen periode hebben cultuurcoaches Eric Schulp en Herma Roos van CultuurSchakel een aantal activiteiten georganiseerd, waarin kwaliteitsverbetering voor de aansluiting van het aanbod van podiumkunsten en musea voor het speciaal onderwijs centraal stond.

11 november 2021
Themabijeenkomst: Maatwerk voor Speciaal Onderwijs 

Voor icc'ers speciaal onderwijs (so, sbo en vso), educatoren van musea en podia | Iris van Heesch van Stichting Onbeperkt Genieten vertelt meer over maatwerk in speciaal onderwijs. Dit doet zij aan de hand van de vragen: 'Hoe classificeer ik mijn programma: prikkelrijk, -arm of gemiddeld?' en 'Hoe ontwikkel je een visuele handleiding?'. Daarnaast bespreekt ze best practices en is er ruimte voor vragen en discussies. 
11 november | locatie volgt | 16:00-17:30

Inschrijven voor de themabijeenkomst

 

Terugblik

Iris van Heesch en Marlies Zegelaar van Stichting Onbeperkt Genieten hebben vier trainingen gegeven over prikkelarm programmeren en rondleiden. Het ging om twee trainingen aan educatoren van Haagse podia en musea en twee trainingen aan 20 museumdocenten. Aan bod kwamen thema’s zoals bewustwording, en waarom is een prikkelarm cultuuraanbod nodig? Informatie over de doelgroep, voor wie is prikkelarm cultuuraanbod nodig? Praktische handvatten voor communicatie rondom prikkelarm aanbod, de organisatie ervan en inspiratie om in de culturele instelling mee aan de slag te gaan. En het verder ontwikkelen van een programmering gericht op het speciaal onderwijs. Daarnaast is er behoefte aan een intervisiegroep met museumdocenten.

Leernetwerk Speciaal Onderwijs

Op 11 november vond het eerste online Leernetwerk Speciaal Onderwijs (sbo, so en vso) plaats, waar icc’ers en leerkrachten uit het speciaal onderwijs in gesprek gingen met een aantal educatoren van musea. Vooraf werden de verwachtingen van dit overleg benoemd en thema’s geïnventariseerd, die zij graag in volgende bijeenkomsten met elkaar willen bespreken.

Scholen

  • Hoe kan het aanbod (met name podiumkunsten) aansluiten bij jongeren zodat zij niet het gevoel krijgen alleen met erg jonge kinderen in de zaal te moeten zitten?
  • Kunnen meer aanbieders aanbod ontwikkelen of inkopen voor leerlingen van Tyltylscholen (op school), maar dan wel echt op deze doelgroep toegesneden?

Aanbieders

  • Ik vind het fijn om in het netwerk contact te leggen met het onderwijsveld. Daarmee hoop ik mijn kennis over het s(b)o te vergroten
  • Hoe kunnen we museumdocenten voorbereiden op de behoeften van de groep kinderen? Sommige docenten zijn al bekend met het doceren van deze groepen, maar anderen niet. Hoe kunnen we hen het beste trainen? Welke tips geven jullie?
  • Realistische verwachtingen onderzoeken bij elkaar, dus ook wat er niet kan, en waarom niet voor beide partijen?

Gastspreker 

Gastspreker en museumdocent Michelle Heemeijer van het Rijksmuseum hield een presentatie over hoe bij het Rijksmuseum museumdocenten getraind worden voor het geschikt maken van rondleidingen/museumlessen voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Aandacht voor slechtzienden/blinden en het feit dat zij dove museumdocenten aantrekken (zij werken niet met gebarentolken) is hier een mooi voorbeeld van. Michelle benadrukte het belang van goede communicatie tussen de school en de educator. Wie is nu verantwoordelijk voor het contact? De contactpersoon van de school is vaak moeilijk telefonisch bereikbaar voor cultureel aanbieders. Moeten scholen zelf verantwoordelijk gemaakt worden voor het contact? CultuurSchakel brengt hier een advies over uit in de volgende bijeenkomsten.

In het filmpje zie je de Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink en Cathelijne Denekamp, manager diversiteit en inclusie bij het Rijksmuseum over het aanbod voor mensen met een beperking. Dit aanbod voor volwassenen wordt vertaald naar aanbod voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Prikkelrijkmeter

Het laatste punt van de agenda betrof de handvatten en drie categorieën van de prikkelrijkmeter zoals deze dit jaar in Vonk zijn opgenomen. Deze handvatten moeten verder aangevuld worden met waardevolle tips, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen podia en musea.

Vervolg

Het Leernetwerk Speciaal Onderwijs komt twee keer per jaar bij elkaar, de eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op een woensdagmiddag in april.