De Haagse Scholen

CultuurSchakel organiseert jaarlijks diverse cultuurmomenten voor leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directie en overige medewerkers binnen het primair onderwijs van De Haagse Scholen.

Museum Beeld en Geluid Den Haag

4 november 2021 | Kom naar de educatieproeverij van Museum Beeld en Geluid Den Haag

Holland Dance

18 februari 2022 | 100% Cuba Acosta-Danza - twee premièreballetten van Cubaanse choreografen

Het Nationale Theater

24 februari 2022 | Toneelgroep Oostpool: Edward II – The Gay King. Een koningsdrama