Aardkorst in beweging

Cultureel erfgoed, Interdisciplinair


www.museon.nl

Hoe vulkanen en aardbevingen ontstaan

De aardkorst is in beweging. In het binnenste van de aarde zijn krachten aan het werk die verwoestende gevolgen kunnen hebben, zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. In deze les ontdekken de leerlingen wat die twee met elkaar te hebben maken en waarom ze op bepaalde plaatsen meer of minder voorkomen. Na een uitgebreide introductie gaan ze aan het werk in groepjes. Ze kiezen zelf welke thema’s ze interessant vinden (bijvoorbeeld gesteenten, vulkanen, techniek etc.) en maken de daarbij behorende opdrachten. De antwoorden zijn te vinden in de themazaal. Aan het eind van de les deelt elke groep kort met de klas hun belangrijkste of opmerkelijkste bevindingen. Lesdoel De leerlingen leren onder andere welke samenhang er bestaat tussen aardbevingen, tsunami’s, mid-oceanische ruggen, vulkaanuitbarstingen en het verschuiven van continenten.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
0703381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€60 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Interdisciplinair
Museon
Beeldende kunst
Museon
Cultureel erfgoed
Museon