Beeldstormer: filosoferen via Kunst!

Beeldende kunst, Mediacultuur


beeldstormer.com

Beeldstormer zet kunst in voor een dialoog over de maatschappijkritische boodschap van de kunstenaar gericht op Burgerschap en persoonsvorming.

De methode stimuleert kritisch denken, participatie en persoonsvorming vanuit de visie van Ons Onderwijs 2032 en 21th century skills. Beeldstormer is inzetbaar bij de vakken Beeldende Vorming, Burgerschap en Nederlands en sluit inhoudelijk aan bij de kerndoelen van deze vakken.

Wat gaan we doen? Leerlingen worden gevraagd om onbevooroordeeld en met een open houding een kunstwerk te bekijken en met elkaar betekenis te construeren. Dit proces noemen we beeldstormen.

De betekenis van de kunstwerken zijn onderverdeeld in de thema’s; Identiteit, Relaties en Maatschappij.

Naar aanleiding van de inhoud van het kunstwerk gaan leerlingen in kleine groepjes aan de slag met een beeldende opdracht. De opdracht kan een of meerdere lessen beslaan. Een presentatie hiervan is onderdeel van de afsluiting van de les.

Kunst zet aan tot het stellen van vragen i.p.v. stelling nemen!

Wij geven ook docenten trainingen voor zelfstandig beeldstormen met uw klassen!  Meer informatie op onze website: www.beeldstormer.com

 

Aanbieder
Beeldstormer

Den Haag
beeldstormer.com

Neem contact op met
Anika Klevering
06 156 313 70
info@beeldstormer.com

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€65 p/grp
Capaciteit:
15 lln
Duur:
60 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal