De Kunstklas

Art-S-Cool

Beeldende kunst


www.art-s-cool.nl

Voor de Verlengde School Dag is er ‘De Kunstklas’ voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 waarin kinderen in 10 lessen of meer kennismaken met kunst.

Na het doorlopen van de Kunstklas kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen in vervolgtrajecten waarin steeds dieper op de wereld van kunst wordt ingegaan en de technieken moeilijker worden.

Onderdelen van de kunstklas zijn:

• Oefenen in verschillende materialen en technieken

• Kennismaken met kunst en kunstenaars

• Excursie naar een atelier van een kunstenaar of een interessante tentoonstelling

• Masterclass van een gastkunstenaar, vormgever of

ontwerper (alleen voor groep 7/8)

• Feestelijke expositie voor ouders en school

• Een Art-S-Cool certificaat

 

Aanbieder
Art-S-Cool
Ferdinand Bolstraat 33
2525 XH Den Haag
www.art-s-cool.nl

Neem contact op met
Laura van Eeden
06 83 57 68 66
info@art-s-cool.nl

Informatie
Locatie:
beide
Prijs:
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Art-S-Cool
Beeldende kunst
Art-S-Cool
Beeldende kunst
Art-S-Cool