Erosie en sedimentatie

Cultureel erfgoed, Interdisciplinair


www.museon.nl

Natuurlijke processen in het landschap

Waarom is Nederland relatief plat, terwijl er in omringende landen hoge gebergten zijn? Welke natuurlijke processen zorgen ervoor dat gebergten afgebroken worden? En wat hebben gletsjers, rivieren en vegetatiegordels met elkaar te maken? Bij de uitleg wordt gebruik gemaakt van een grote maquette van de Rijn, die een duidelijk beeld geeft van het hoog- en laagland, de gletsjers en de vegetatiezones. Tijdens het tweede deel van deze les gaan de leerlingen aan de hand van opdrachten zelf aan de slag in de themazaal. Lesdoel De leerlingen leren door welke natuurlijke processen gebergten ontstaan en afgebroken worden. Zij maken kennis met aardrijkskundige begrippen als verwering, gletsjers, meanderende rivieren, het ingerichte landschap etc.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
0703381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€60 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Museon