Evolutie

Museon

Cultureel erfgoed, Interdisciplinair


www.museon.nl

Zijn wij echt familie van apen?

Al het leven is het resultaat van evolutie, de geleidelijke aanpassing van planten- en diersoorten door veranderingen in hun omgeving. Darwin schreef hier al 150 jaar geleden over, maar hoe kwam hij erop? In dit programma zullen leerlingen ontdekken hoe eenvoudig evolutie eigenlijk werkt.

De leerlingen gaan in een tweede deel zelf aan de slag. Ze zien evolutie in diverse dier- en fossielgroepen terug en ook in de ontwikkeling van de mens. We sluiten het programma af met de evolutiequiz. Zijn jullie de slimste aap op aarde?

Lesdoel: De leerlingen krijgen inzicht in het fenomeen evolutie en voor een klein deel de evolutie van de mens

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
070-3381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€55 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Beeldende kunst
Museon
Interdisciplinair
Museon