Gesteenten

Cultureel erfgoed, Interdisciplinair


www.museon.nl

Kennismaken met de gesteentekringloop

In de geologie onderscheiden we gesteenten in drie hoofdgroepen. In het eerste deel van deze museumles worden de vorming van gesteenten en de verschillende typen gesteenten besproken. De leerlingen maken kennis met stollingsgesteenten zoals lava en graniet, sedimentaire gesteenten zoals zandsteen en kalksteen met fossielen en ten slotte met de metamorfe gesteenten. In het tweede deel doen de leerlingen een gesteentepracticum waarbij ze in groepjes werken aan het herkennen van de drie hoofdgroepen van gesteenten en het benoemen van zo’n twintig specifieke gesteenten. Tot slot zijn er nog opdrachten bij de gesteenten in de tentoonstelling en bespreken we kort het jongste gesteente op aarde: de plastiglomeraat. Lesdoel De leerlingen kennis laten maken met de verschillende gesteentetypen (stollingsgesteenten, sedimentaire gesteenten en metamorfe gesteenten) en leren de belangrijkste gesteentetypen herkennen.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
0703381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€60 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Museon