Grenzeloos

Holland Dance

Dans


www.holland-dance.com

Een educatief dansproject dat grenzen opzoekt.

De Dutch Don’t Dance Division en Holland Dance zijn na het succes van PEST terug met het educatieproject Grenzeloos. Wederom is er gekozen voor een maatschappelijke thema, ditmaal ‘Vrede en Recht’. Denk aan vechtscheidingen, oorlogsmisdaden, schending van je persoonlijke grenzen (pesten). En natuurlijk ook aan vrede, vrijheid van meningsuiting en vriendschap. Grenzeloos gaat over de vraag waar jij de grens legt, maar ook waar wij in de wereld waarin we leven de grens trekken. 

De dansers van De Dutch Junior Dance Division (bekend van o.a. Everybody Dance Now) dansen choreografieën van Rinus Sprong, Thom Stuart en van henzelf.

Grenzeloos start met een dansvoorstelling en vormt de basis van de interactieve workshop. Hierin gaan de leerlingen aan de slag met vertrouwensoefeningen en dansante bewegingen. Spelenderwijs denken ze na over het thema. We sluiten af met een kringgesprek.

Aanbieder
Holland Dance Festival
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag
www.holland-dance.com

Neem contact op met
Judith van Hemert
0703616142
judith@holland-dance.com

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€9 p/lln
Capaciteit:
200 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Holland Dance Festival
Dans
Holland Dance Festival
Dans
Holland Dance Festival
Dans
Holland Dance Festival