Jong geleerd

Mondriaan en De Stijl voor kleuters.

Beeldende kunst


www.gemeentemuseum.nl

Kinderen worden meegenomen in een spannend verhaal over twee kunstenaars die niet kunnen besluiten hoe ze het allerbeste schilderij zullen maken.

Spelenderwijs onderzoeken de kinderen de afzonderlijke bouwstenen die zo kenmerkend zijn voor de kunstenaars van De Stijl - vormen, lijnen & primaire kleuren.

Tijdens de les wordt niet alleen aanspraak gedaan op de ogen. Ook tast, gehoor en beweging worden gebruikt om op een fantasievolle manier begrippen te ervaren die een rol spelen in de tentoongestelde kunstwerken - zoals evenwicht en ritme.

Voorbereidend lesmateriaal krijgt u voor aanvang van de museumles naar uw school gestuurd.
Busvervoer voor uw leerlingen wordt door het Gemeentemuseum betaald en georganiseerd. 

 

Aanbieder
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
www.gemeentemuseum.nl

Neem contact op met
Kyra  Berkhout
0703381120
educatie@gemeentemuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€4,00 p/lln
Capaciteit:
35 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Kunstmuseum Den Haag
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
Kunstmuseum Den Haag
Beeldende kunst
Kunstmuseum Den Haag
Beeldende kunst
Kunstmuseum Den Haag