Kikker in het museum

Kinderboekenmuseum

Literatuur


www.kinderboekenmuseum.nl

Ontdek hoe Max Velthuijs zijn Kikker-verhalen schreef en maak zelf een tentoonstelling over de schrijver.

Max Velthuijs is de beroemde schrijver én tekenaar van de verhalen van Kikker. Tijdens deze les ontdekken de leerlingen wat Max Velthuijs allemaal nodig had voor het schrijven van zijn boeken. De les start met volle archiefdozen uit de kelder van het museum, aan het einde van de les hebben leerlingen hun eigen Max Velthuijs-tentoonstelling gemaakt! Uiteraard bezoeken de leerlingen ook de tentoonstelling Kikker aan de hand van een opdrachtenboekje. De opdrachten sluiten aan bij de beginnende lezers.

Aanbieder
Kinderboekenmuseum
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595BE Den Haag Den Haag
www.kinderboekenmuseum.nl

Neem contact op met
Afd. educatie
070-3339631
groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€2,50 p/lln
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Kinderboekenmuseum
Literatuur
Interdisciplinair
Kinderboekenmuseum
Literatuur
Kinderboekenmuseum
Literatuur
Theater
Kinderboekenmuseum