Kind in oorlog

Cultureel erfgoed


www.museon.nl

Hoe oorlog het leven van kinderen verandert

Hoe was het om als kind de Tweede Wereldoorlog mee te maken? Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet of juist voor de NSB, of als je joods, Roma of Sinti was? Na een korte inleiding verdiepen de leerlingen zich individueel in het levensverhaal van één van de vijfendertig personen in de themazaal. Zij kregen allemaal te maken met verdriet, gevaar, geheimen, grote vrijheid of onvrijheid – thema’s die toen speelden, maar ook in huidige conflictgebieden aan de orde zijn. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen toen en die van oorlogskinderen nu? Lesdoel De leerlingen worden zich bewust van de invloed die oorlog, waar ook ter wereld, heeft op het dagelijks leven van kinderen. Verdieping van kennis over de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende perspectieven.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
0703381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€60 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Museon