Kruip in de huid van een vluchteling

Humanity House

Cultureel erfgoed, Mediacultuur, Interdisciplinair


www.humanityhouse.org

Hoe is het om je huis te moeten verlaten omdat het er niet meer veilig is?

Neem je leerlingen op een verrassende en interactieve manier mee in de wereld van een vluchteling. Een reis door het Humanity House laat je ervaren hoe het is om te moeten overleven in een gebied waar een conflict heerst of een ramp heeft plaatsgevonden.

VOORBEREIDING
De voorbereidende les wordt in het Humanity House door het educatieteam gegeven. Hierin wordt o.a. uitgelegd hoeveel vluchtelingen er wereldwijd zijn, wat het verschil is tussen een ontheemde, een vluchteling en een asielzoeker en wordt zichtbaar in welke landen de meeste vluchtelingen worden opgevangen. Op deze manier hopen wij jullie leerlingen met nog meer kennis aan de reis te laten starten!

Aanbieder
Humanity House
Prinsegracht 8
2512 GA Den Haag Den Haag
www.humanityhouse.org

Neem contact op met
Audrey Mussoni
070-31000053
audrey.mussoni@humanityhouse.org

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€110 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Humanity House
Mediacultuur
en meer...
Humanity House
Mediacultuur
Cultureel erfgoed
Humanity House
Mediacultuur
Cultureel erfgoed
Humanity House