KunstKei

KunstKabaal

Beeldende kunst, Cultureel erfgoed


www.kunstkabaal.nl

Doorlopend project

KunstKabaal verzorgt eveneens doorlopend beeldend kunstonderwijs. Een aaneensluiting van KunstKiezels creëert een doorlopende leerlijn waarbij leerlingen, door alle schooljaren heen, nieuwe vaardigheden en kennis opbouwen. Van basis schildertechnieken tot inleven in het vak van een architect, beeldhouwer of fotograaf. Het programma wordt aangepast aan de ontwikkelingsfasen van de leerling, gericht op het leren communiceren en het steeds verder opbouwen van zelfvertrouwen. En voor KunstKabaal het belangrijkst: jezelf durven en kunnen uiten, trots zijn op wat je doet en gemaakt hebt en er het liefst mee door willen gaan!

Een doorlopende KunstKei inclusief leerlijn is te boeken voor brede school activiteiten, LKP of als inzet vakdocent.

Prijs afhankelijk van project

Aanbieder
KunstKabaal
Howijckplein 12a
2515 RJ Den Haag Den Haag
www.kunstkabaal.nl

Neem contact op met
Winke van Diest
0640490729
info@kunstkabaal.nl

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van KunstKabaal
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
KunstKabaal
Beeldende kunst
Cultureel erfgoed
KunstKabaal