Kunstprojecten op school

Art-S-Cool

Beeldende kunst


www.art-s-cool.nl

Maatwerk voor scholen

Art-S-Cool bedenkt naast een vast lespakket ook losse projecten voor scholen. Aan deze projecten weet Art-S-Cool altijd een bijzondere invulling te geven. Deze projecten kunnen voor de hele school of voor bepaalde groepen zijn.

Afgelopen jaren organiseerde Art-S-Cool bijvoorbeeld de projecten Koninkrijk der Kinderen, Haagse Dierentuin of Schilderswijk Catwalk. Bekijk de website www.art-s-cool.nl voor meer informatie.

 

Aanbieder
Art-S-Cool
Ferdinand Bolstraat 33
2525 XH Den Haag
www.art-s-cool.nl

Neem contact op met
Laura van Eeden
06 83 57 68 66
info@art-s-cool.nl

Informatie
Locatie:
beide
Prijs:
Capaciteit:
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Art-S-Cool
Beeldende kunst
Art-S-Cool
Beeldende kunst
Art-S-Cool