LIKE

Laaktheater

Mediacultuur, Theater

De voorstelling Like is een persoonlijke, interactieve voorstelling over de pijn van buitengesloten worden en de invloed van sociale media hierbij.

Wanneer hoor je erbij? En wanneer val je buiten de boot? Like schetst op treffende en herkenbare wijze de belevingswereld van gepeste jongeren, pesters en hun omstanders.
Theatergroep PlayBack maakt op deze wijze jongeren bewust van de werking van groepsdruk en de invloed die jongeren zelf hebben op hun leeftijdsgenoten, waarin de digitale media ook een belangrijke rol speelt. De pubers krijgen op interactieve wijze kijk op de mogelijkheden pestgedrag te stoppen en zelfs te voorkomen, of dit nu in-your-face gebeurt of via de digitale media.
Bij de voorstelling Like ontvangt de school ook een uitgebreid digitaal lespakket.

Ouderavond LIKE ME
Hoe kun je als ouder nu met je kind praten over pesten? Welke rol speelt social media daarbij? En hoe kun je helpen? Tijdens de interactieve ouderavond op school krijgen ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en maken ze kennis met de strijd van jongeren om er bij te horen.

Docententraining LIKE US ALL
Hoe creëer je een veilig klimaat in de klas? Hoe ga je als docent om met ongepast gedrag? En hoe zit dat als het via social media gebeurt? Tijdens de docententraining op school wordt vanuit verschillende invalshoeken herkenbare situaties omtrent pestgedrag onder de loep genomen en wordt er geoefend met gesprekken die je als docent met leerling of ouder voert.

Prijzen (exclusief BTW) met subsidie via Fonds 1818:

  • Jongerenvoorstelling Like  € 545,- per voorstelling in plaats van € 1045,- (korting van € 500,-)
  • Ouderavond Like Me € 495,- per voorstelling in plaats van € 1245,- (korting van € 750,-)
  • Docententraining Like Us All  € 495,- in plaats van € 1495,- (korting van € 1000,-) voor een training van 2 tot 2,5 uur.
  • Iedere schoollocatie in de regio krijgt tot € 2000,- korting op de voorstelling over pesten en social media.

Aanbieder

Neem contact op met

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€545 p/grp
Capaciteit:
120 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal