Locatie theater

Grondslag, Theatron

Dans, Interdisciplinair, Theater


www.grondslag.net

Wat voegt een al bestaande ruimte aan een scène toe? Hoe kies je een geschikte locatie voor je scène? Wat voor verhaal springt uit een locatie?

Inspiratie is iets moois, iets wat wij allemaal hebben maar vaak niet weten goed te kanaliseren.
In deze workshop leren cursisten wat de essentie is van een ruimte en hoe die te defineren dmv spel, tekst, muziek en beweging.
Een ruimte vertelt al veel. Zo, zonder mensen. Elke toevoeging zorgt voor een veranderde beeld en hoe bewuster jij voor deze verandering kiest, hoe helderder het resultaat voor je publiek.
Is een stad dan een podium? Ja! Met diverse mogelijkheden. Een kleder roept tot verhalen, een balkon kan refereren aan afstand, letterlijk of figuurlijk ("Romeo en Julia"), een stuk hek kan een gevangenis sugereren, of de grenzen tussen mensen en landen. Alles is te gebruiken als basis voor je zelf verzonnen verhaal. Alles kan iets toevoegen aan een bestaande verhaal.
We leren de omgeving gebruiken als toevoeging, maar ook als vertrekpunt tot de eigen inspiraties.

Een bakstenen muur. Een vijfer. Een fietshokje. Een traphuis. Allemaal sterke beelden, waarbij elke groepje per definitie andere verhalen zal gaan verzinnen. De kracht van de gekozen locatie(s) zal uiteindelijk bepalen welk verhaal het sterkst naar boven komt.

We werken in kleine groepjes, zodat iedereen actief mee kan denken in vorm, inhoud, spelstijl/discipline.
Waar een groep zal kiezen voor een scène, zal een ander wellicht alleen door muziek een verhaal prberen tot leven te brengen. En dansende mensen zullen weer een andere beeld geven dan mensen in een strakke pose. Al deze mogelijkheden worden tot de bodem onderzocht.

Prijs:
7 euro per leerling, 150 euro per klas.

Minimaal 9 leerlingen

Aanbieder
Grondslag, Theatron
Hongarenburg 505
2591VT Den Haag
www.grondslag.net

Neem contact op met
Drosoula Tsangaratou
0633823581
petaloulouda@yahoo.com

Informatie
Locatie:
beide
Prijs:
€7 p/lln
Capaciteit:
42 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal