Nederland, rivierenland!

Museon

Cultureel erfgoed, Interdisciplinair


www.museon.nl

Het ontstaan en de loop van een rivieren

In Nederland hebben we veel rivieren. Maar waar beginnen ze? Waarom zijn bergriviertjes zo smal en de rivieren hier zo breed? Wat doen wij in Nederland om ons te beschermen tegen al dat water? Op deze en veel andere vragen krijgen leerlingen antwoord in de les.

Na een introductie wordt met behulp van een grote maquette van de rivier de Rijn uitgelegd hoe rivieren ontstaan. Leerlingen mogen vervolgens zelf rondkijken in de zaal om zich voor te bereiden op de Museon Rivieren Quiz. In groepjes beantwoorden de leerlingen vragen over onderwerpen die tijdens de museumles aan bod zijn geweest.

Lesdoel: De leerlingen krijgen inzicht in hoe rivieren ontstaan en het landschap vormen. Ze maken kennis met begrippen als gletsjers, hooggebergte, terpen, dijken etc. en met het gegeven dat de mens het landschap kan beïnvloeden.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
070-3381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€55 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Museon
Interdisciplinair
Museon
Interdisciplinair
Museon
Cultureel erfgoed
Museon