NT2 - Van taal verhuizen

Literatuur


www.huisvangedichten.nl

Wie verhuist van taal, kan soms de vanzelfsprekendheid in het gebruik van zijn stem kwijtraken. In die nieuwe taal is wat zelfvertrouwen te veroveren.

NT2 Van taal verhuizen Wie verhuist van taal, kan soms de vanzelfsprekendheid in het gebruik van zijn stem kwijtraken. Het timbre, de stemhoogte, de trefzekerheid waarmee de tweedetaalleerder in de moedertaal sprak, behoren niet meer tot zijn uitrusting. Ook de juiste woorden zijn lastiger te vinden, zelfs als de nieuwe taal wat vertrouwder is geworden. Dat kan een handicap in de communicatie opleveren Het helpt om op papier in die nieuwe taal wat zelfvertrouwen te veroveren. Daar kan poëzie een nuttige rol in vervullen. Bij het schrijven van gedichten kun je loskoppelen wát je wilt zeggen en hoe dat te doen. Gedichten kunnen goed tegen onvolkomenheden in taal: onafgemaakte zinnen, woorden op een ongewone plek in de zin, opeenvolgende beelden zonder een direct aanwijsbare verbinding: het zijn middelen die de ervaren dichter bewust inzet; het zijn cadeaus die de onervaren dichter soms zomaar krijgt.

Aanbieder
Huis van Gedichten
De Constant Rebecqueplein 20b
2518 RA Den Haag
www.huisvangedichten.nl

Neem contact op met
Malou Osendarp
070 737 00 29
malou@huisvangedichten.nl

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€120 p/lln
Capaciteit:
15 lln
Duur:
120 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Huis van Gedichten
Literatuur
Huis van Gedichten
Literatuur
Huis van Gedichten
Literatuur
Mediacultuur
Huis van Gedichten