Oorlog (Artemis)

Theater Dakota

Theater


www.theaterdakota.nl

In deze voorstelling gaan we onderzoeken wat we eigenlijk niet begrijpen. Oorlog...

Hoe kun je iets laten zien wat eigenlijk niet te bevatten is? Iets wat te groot is. Te veel omvattend. En eigenlijk ook te eng. Maar wel iets dat er is. Ook als je zes, zeven, acht of negen jaar bent.

Iets met schieten en lawaai. En met ruzie en uniformen. Iets waar je verdrietig van wordt en waarvoor je misschien wel moet verhuizen. En iets met rook.

In de voorstelling brengen we de Oorlog letterlijk op het toneel. Een enorm groot, zwaar, koud, grijs en moeilijk te verplaatsen ding. Het duurt even, maar dan staat hij daar. Niemand weet wat we er mee moeten, maar we krijgen hem niet meer weg. Wat nu?

Educatie

U ontvangt lesmateriaal voorafgaand aan het voorstellingsbezoek. Tevens is er de mogelijkheid om dit in samenwerking met Theater Dakota / Artemis uit te breiden om dit onderwerp op een speelse én serieuze manier na te bespreken.

Aanbieder
Theater Dakota
Zuidlarenstraat 57
2545 VP Den Haag Den Haag
www.theaterdakota.nl

Neem contact op met
Sara Vesseur
070-3600252
sara@theaterdakota.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€7,5 p/lln
Capaciteit:
480 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Theater Dakota
Muziek
Literatuur
Theater Dakota
Theater
en meer...
Theater Dakota