Op bezoek bij Betsie

Dagelijks leven van arm en rijk rond 1900

Cultureel erfgoed


www.haagshistorischmuseum.nl

Geschiedenis vind je niet alleen maar in boeken - het verleden is namelijk ook in je eigen omgeving en stad te vinden.

Maak kennis met geschiedenis aan de hand van de dagelijkse bezigheden van Betsie, het onhandige dienstmeisje van jonkvrouw Lita de Ranitz. Tussen Betsie en de mevrouw zijn grote verschillen. De één is arm, de ander is rijk. Deze museumles is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 en 4. De leerlingen hebben inmiddels tijdsbesef en begrijpen wat 'vroeger' is. Bij deze museumles gaan we wat dieper in op de tijd waarin Betsie leefde, aan de hand van de poppenhuiscollectie van Lita de Ranitz. Hoe weet je of iemand rijk of arm was? Dat doen de leerlingen aan de hand van een grote mand vol met voorwerpen. Welke spullen hoorden bij rijke mensen en welke bij arme? De leerlingen leren op een andere manier te kijken naar voorwerpen. Ook leren ze over uitvindingen van honderd jaar geleden, die nu heel gewoon waren maar toen heel bijzonder. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit en de stofzuiger, maar ook WC-papier.

Aanbieder
Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7
2513 AB Den Haag
www.haagshistorischmuseum.nl

Neem contact op met
Marieke van Os-Lustig
070 312 30 65
educatie@haagshistorischmuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€4,00 p/lln
Capaciteit:
30 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Haags Historisch Museum
Cultureel erfgoed
Haags Historisch Museum
Cultureel erfgoed
Haags Historisch Museum
Cultureel erfgoed
Interdisciplinair
Haags Historisch Museum