Opgezette dieren

Museon

Cultureel erfgoed


www.museon.nl

Wat is echt en wat is onecht?

De dieren in het Museon lijken echt, maar zijn ze dat ook? In de natuur worden de meeste dode dieren opgegeten, maar sommige dieren of delen ervan blijven per ongeluk bewaard. Denk maar aan de botten van dinosaurussen. Soms wil je dode dieren en delen van planten expres bewaren. Dan kun je ze opzetten, drogen of op ‘sterk water’ zetten. In deze museumles laten we die verschillende manieren zien om dieren en planten te bewaren. Aan de hand van een opdrachten bezoeken de leerlingen vervolgens een deel van het Museon, waar ze planten en dieren ontdekken die op verschillende manieren bewaard zijn. Lesdoel: Na deze museumles kennen de leerlingen de verschillende manieren van bewaren van dierlijk en plantaardig materiaal en weten ze toepassingen van het bewaren hiervan te noemen.

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
0703381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€60 p/grp
Capaciteit:
32 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Museon
Cultureel erfgoed
Museon
Cultureel erfgoed
Mediacultuur
Museon
Cultureel erfgoed
Mediacultuur
Museon