Recyclen, afval bestaat niet

Museon

Cultureel erfgoed, Interdisciplinair


www.museon.nl

Verwerking en hergebruik van afval

Waterflesjes, eierdozen, wc rollen etc., gooi ze niet weg maar verzamel ze met de groep en neem ze mee naar het Museon.

Met z’n allen gooien we heel veel weg. Te veel! De wereld raakt vervuild door al het afval dat we samen produceren. Steeds meer mensen scheiden zelf hun afval, maar ook in fabrieken wordt afval gescheiden. Dat gescheiden afval kan weer worden gebruikt om nieuwe spullen van te maken. Dit heet recyclen.

Tijdens de museumles gaan de leerlingen aan de slag aan de lopende band en ervaren ze hoe glas, metaal, papier, groenafval en plastic in de fabriek worden gescheiden. Het meegebrachte afval scheiden ze en krijgt een tweede kans, want de leerlingen maken er daarna iets moois van!

Terug op school weten de leerlingen hoe afval gerecycled wordt en waarom dat belangrijk is.

Leerdoel: De leerlingen leren waarom afval scheiden belangrijk is en hoe het gescheiden wordt. Ook leren ze welke producten gemaakt worden van hun afval

Aanbieder
Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag Den Haag
www.museon.nl

Neem contact op met
Marjolijn Janssen
070-3381463
educatie@museon.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€55 p/grp
Capaciteit:
30 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Museon
Mediacultuur
Museon
Cultureel erfgoed
Theater
Museon
Cultureel erfgoed
Museon