Speak Up!

Literatuur


www.huisvangedichten.nl

Wie ben ik? Wie ben jij? En hoe verhouden wij ons tot elkaar? Dit alles in drie lesblokken: 1. Debatteren. 2. Storytelling. 3. Spoken Word.

Speak up! Meningsvorming Wie ben ik? Wie ben jij? En hoe verhouden wij ons tot elkaar? In drie blokken (3 x 180 minuten) via creatief schrijven leren wat een mening is, hoe een mening gevormd wordt en hoe je constructief met de eigen mening, of die van een ander kan omgaan. 1. Debatteren/Argumenteren. Waarin ook het onderscheiden van Fictie en Feiten. 2. Personal Storytelling. Op zoek naar hoe eigen ervaringen je mening beïnvloeden. 3. Spoken Word. Geef woorden aan je gedachten en geef jouw boodschap aan de wereld mee. De lessenserie wordt afgesloten met een debatmiddag waarop de leerlingen met elkaar, docenten, ouders en genodigden in debat gaan over stellingen die zij zelf hebben ingebracht. Het debat wordt opgeluisterd met de Spoken Word en Storytelling voordrachten die de leerlingen hebben gemaakt. Speak up! past perfect in een projectweek. Of kan verspreid over meerdere weken gegeven worden. Per lesblok van 180 minuten €180,- Reeks van 3 lesblokken & het debat samen €450,-

Aanbieder
Huis van Gedichten
De Constant Rebecqueplein 20b
2518 RA Den Haag
www.huisvangedichten.nl

Neem contact op met
Malou Osendarp
070 737 00 29
malou@huisvangedichten.nl

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€180 p/act
Capaciteit:
30 lln
Duur:
180 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Huis van Gedichten
Literatuur
Theater
Huis van Gedichten
Literatuur
Huis van Gedichten
Literatuur
Huis van Gedichten