Voor mijn allerbeste vriend

Theater


www.deepdeep.nl

Eekhoorn verzamelt eikels, maar niet voor haar wintervoorraad. De andere dieren vinden het maar raar...er zit een luchtje aan.

Het verhaal gaat over Eekhoorn, Eekhoorn verzamelt eikels. Met een kar vol eikels loopt Eekhoorn door het bos. De dieren kijken hem verbaasd na. Waar heeft Eekhoorn al die eikels voor nodig? De andere dieren snappen er niks van. Dat is vast niet al voor haar wintervoorraad Das, Konijn en de vogels houden hem goed in de gaten. Leerlijnthema: Identiteit Deelthema's: natuur, vriendschap, samen delen

Aanbieder
Deepdeep
Steenuillaan 19
2496 PN Den Haag
www.deepdeep.nl

Neem contact op met
Stephanie Dekker
0626986480
info@deepdeep.nl

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€450 p/grp
Capaciteit:
100 lln
Duur:
45 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Deepdeep
Muziek
Theater
Deepdeep
Theater
Deepdeep