Waar komen Pieten vandaan?

Popfactory

Muziek, Theater


www.popfactory.nl

Dat Sinterklaas uit Spanje komt, weet natuurlijk iedereen.

Eindelijk krijgt iedereen een goed antwoord
op brandende vragen die jong en oud bezighouden. Waar komen Pieten vandaan is een bijzondere en interactieve voorstelling met een spannende mix van theater, muziek, beeldprojecties en jongleren! Gebaseerd op het prentenboek Piet en de Piraten met prachtige illustraties van Wouter Tulp.

Zang: Lennaert Roos | Toetsen: Maurits de Lange.

Minimaal 60 leerlingen
Verduistering noodzakelijk

Aanbieder
Popfactory
Hendrik Zwaardecroonstraat 241
2593 XR Den Haag Den Haag
www.popfactory.nl

Neem contact op met
Lennaert Roos
06-14184378
info@popfactory.nl

Informatie
Locatie:
op school
Prijs:
€9 p/lln
Capaciteit:
120 lln
Duur:
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Schooltijdaanbod van Popfactory
Theater
en meer...
Popfactory
Muziek
Theater
Popfactory
Muziek
Literatuur
Popfactory