Wat je droomt ben je zelf.

Fantaseren en creëren

Beeldende kunst


www.gemeentemuseum.nl

Voor kinderen is verbeelding net zo vanzelfsprekend als ademen.

Deze les speelt daarop in en maakt kinderen bewust van de rol die dromen en fantasie spelen bij het ontstaan van kunst.
Tijdens deze museumles maakt de klas kennis met kunstenaars die hun dromen verbeeldden, zoals Constant. Hij maakte ontwerpen voor een droomwereld waarin iedereen kon spelen en plezier maken.

De werken in het museum prikkelen de kinderen om verder te fantaseren. In creatieve opdrachten ontdekken de kinderen de kracht van hun eigen verbeelding.

Voorbereidend lesmateriaal krijgt u voor aanvang van de museumles naar uw school gestuurd.
Busvervoer voor uw leerlingen wordt door het Gemeentemuseum betaald en georganiseerd.

Aanbieder
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
www.gemeentemuseum.nl

Neem contact op met
Kyra  Berkhout
0703381120
educatie@gemeentemuseum.nl

Informatie
Locatie:
op locatie
Prijs:
€4,00 p/lln
Capaciteit:
35 lln
Duur:
75 minuten
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Voortgezet
Praktijkonderwijs PrO 1 PrO 2 PrO 3 PrO 4 Vmbo VMBO 1 VMBO 2 VMBO 3 VMBO 4 Havo HAVO 1 HAVO 2 HAVO 3 HAVO 4 HAVO 5 Vwo VWO 1 VWO 2 VWO 3 VWO 4 VWO 5 VWO 6
Speciaal
Subsidie:
Nee
Schooltijdaanbod van Kunstmuseum Den Haag
Beeldende kunst
Kunstmuseum Den Haag
Beeldende kunst
Mediacultuur
Kunstmuseum Den Haag
Beeldende kunst
Kunstmuseum Den Haag