Op bezoek bij Betsie - dagelijks leven van arm en rijk rond 1900

Haags Historisch Museum Marieke van Os-Lustig / Ilse

Cultureel erfgoed

Groep: 3-4

Maak kennis met geschiedenis aan de hand van de dagelijkse bezigheden van Betsie, het onhandige dienstmeisje van jonkvrouw Lita de Ranitz. Tussen Betsie en de mevrouw zijn grote verschillen. De één is arm, de ander is rijk. Deze museumles is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 en 4. De leerlingen hebben inmiddels tijdsbesef en begrijpen wat ‘vroeger’ is. Bij deze museumles gaan we wat dieper in op de tijd waarin Betsie leefde, aan de hand van de poppenhuiscollectie van Lita de Ranitz. Hoe bepaal je of iemand rijk of arm was? Dat doen de leerlingen aan de hand van een grote mand vol met voorwerpen. Welke spullen hoorden bij rijke mensen en welke bij arme? De leerlingen leren op een andere manier te kijken naar voorwerpen. Ook leren ze over uitvindingen van honderd jaar geleden, die nu heel gewoon zijn maar toen heel bijzonder. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit en de stofzuiger, maar ook wc-papier.

Aanbieder
Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7
2513 AB Den Haag
www.haagshistorischmuseum.nl

Neem contact op met
Marieke van Os-Lustig / Ilse Linn
070 - 312 30 65
educatie@haagshistorischmuseum.nl

Beschikbaar

22-08-2017 tot 01-06-2019

Informatie
Lesmateriaal:
U ontvangt lesmateriaal bestaand uit Brieven van Betsie die zij aan de leerlingen heeft geschreven.
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
komt in aanmerking voor extra gemeentelijke subsidie
Museum, archief of tentoonstellingslocatie
Prijs:
€4 p/lln
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
75 minuten