Op bezoek bij Betsie

Dagelijks leven van arm en rijk rond 1900

Cultureel erfgoed

Groep: 3-4

Maak kennis met geschiedenis aan de hand van de dagelijkse bezigheden van Betsie, het dienstmeisje van jonkvrouw Lita de Ranitz. Tussen hen zijn grote verschillen. Deze les is ontwikkeld voor leerlingen van groep 3 en 4, zij hebben inmiddels tijdsbesef en begrijpen wat ‘vroeger’ is. Bij deze museumles gaan we in op de tijd waarin Betsie leefde, aan de hand van de poppenhuiscollectie van Lita de Ranitz. Hoe bepaal je of iemand rijk of arm was? Welke spullen hoorden bij rijke mensen en welke bij arme? Ook leren ze over uitvindingen van toen, die nu heel gewoon zijn maar toen heel bijzonder.

Aanbieder
Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7
2513 AB Den Haag
www.haagshistorischmuseum.nl

Neem contact op met
Marieke van Os-Lustig
070-3123065
educatie@haagshistorischmuseum.nl

Beschikbaar

21-01-2019 tot 31-07-2020

Informatie
Lesmateriaal:
U ontvangt lesmateriaal bestaand uit Brieven van Betsie die zij aan de leerlingen heeft geschreven.
Onderwijs:
Primair
Voorschool Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Speciaal
komt in aanmerking voor extra gemeentelijke subsidie
Museum, archief of tentoonstellingslocatie
Prijs:
€4 p/lln
Capaciteit:
30
Tijdsduur activiteit:
75 minuten