Themabijeenkomst Speciaal onderwijs

Doelgroep: Icc’ers en leerkrachten speciaal onderwijs en educatoren van musea en podia
Tijdsduur: 1 bijeenkomst

Inleiding

Eind 2019 organiseerden we een eerste themabijeenkomst Speciaal onderwijs. Dit netwerk komt één keer per jaar bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over cultuuronderwijs binnen het S(B)O.

Programma

We willen de bijeenkomst inzetten om verbeteringen aan te brengen in het cultuuronderwijsaanbod. Per onderwerp zullen we gastsprekers en educatiemedewerkers van Haagse instellingen uitnodigen.

Mogelijke onderwerpen:

  • aandacht voor aansluiting van het cultureel aanbod uit Vonk en Expeditie C op het speciaal onderwijs
  • uitwisseling van best-practices en ervaringen binnen thematisch onderwijs
  • de inzet van vakleerkrachten
  • Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH)

Informatie

Heb je vragen, ideeën of wil je alvast meer informatie? Neem contact met ons op:
Eric Schulp, 06-46 94 16 62
Herma Roos, 06-46 94 10 25