Vakoverstijgend werken vanuit muziek

Doelgroep: Icc’ers, (vak)leerkrachten in alle kunstdisciplines, schooldirecties en educatiemedewerkers
Tijdsduur:  1 bijeenkomst

Inleiding

“In de klas zijn taal en rekenen doelen, in de kunsten zijn het middelen.” Wolf Brinkman, kunstenaar-docent, neemt ons mee in zijn visie op vakoverstijgend werken vanuit muziek. Op basis van zijn ervaringen geeft hij ideeën en tips om dit vorm te geven in het primair onderwijs.

Programma

In de workshop is de discipline Muziek het uitgangspunt, maar de visie van Wolf Brinkman is van toepassing op alle kunstdisciplines. Lees hier de toelichting op de visie en workshop van Wolf Brinkman.

Tip: Tijdens de Haagse Cultuuronderwijs Dag in april 2021 verzorgde Wolf Brinkman een sessie over de waarde van vakoverstijgend werken vanuit kunstvakken in het algemeen. Deze bijeenkomst is ook online terug te kijken.

Resultaat

Tijdens de bijeenkomst van Leernetwerk Muziek op woensdag 27 oktober stond de vraag centraal wat de meerwaarde is van vakoverstijgend werken, en hoe muziekonderwijs hierbinnen vorm kan krijgen. Onze gast Wolf Brinkman gaf hierover live een presentatie aan de vaste deelnemers van het leernetwerk. Vanwege het vakoverstijgende aspect konden geïnteresseerden uit andere disciplines zijn presentatie online volgen!  

In plaats van het simpelweg vertellen, liet Wolf Brinkman de deelnemers zelf het antwoord ervaren. Aan de hand van korte opdrachten in samenspel tussen Wolf en de deelnemers waarbij het analyseren van tijd en ruimte met geluid werd bewerkstelligd, werden handvatten gegeven hoe je vakoverstijgend werken kan vertalen naar de praktijk van het primair onderwijs.  

Een voorbeeld van één van de opdrachten was het ritme van de metronoom nabootsen met een touw met daaraan een klein gewicht. De opdracht liet de theorie van Galileo betreffend ruimte en tijd aan den lijve ervaren. “In de klas zijn taal en rekenen doelen, in de kunsten zijn het middelen.” 

Precies deze manier van de workshop geven, illustreert de meerwaarde van het vakoverstijgend werken. Wolf maakte inzichtelijk dat juist door de regels van wat muziek zou móeten zijn los te laten, je muziek in kunt zetten in het proces van ontwikkelen van leerlingen.  

Er is volgens Brinkman een verschil tussen leren en ontwikkelen: “Leren is weten wat er staat en ontwikkelen is begrijpen hoe je het toe kan passen”, aldus Wolf. Hierbij hanteert hij Cultuurbouwstenen: universele principes als symmetrie, patronen, ordenen en meten. Al doende ervaren kinderen dat de ordening van klanken tot ritme en muziek, verwant is met de structuren en patronen in rekenen en taal.  

Deze brede benadering bood deelnemers inspiratie en handvatten om mogelijkheden van vakoverstijgend werken in hun eigen muzieklessen te gaan onderzoeken. 
De volgende bijeenkomst van het leernetwerk muziek zal in het teken staan van uitwisseling over deze opgedane inzichten en mogelijkheden van toepassing in ieders praktijk. 

Via deze link is de presentatie van Wolf Brinkman terug te  kijken! 

Informatie 

Heb je vragen, ideeën of wil je meer informatie? Neem contact met ons op:
Gerbry Junte, gerbryjunte@cultuurschakel.nl 06-46 94 10 27
Coby Wisse, cobywisse@cultuurschakel.nl 06-46 94 10 24