Aandachtig leren kijken met Visual Thinking Strategies

Doelgroep: Directie, leerkrachten po en vo, taalcoördinatoren, vakdocenten, icc’ers, LKP-coördinatoren en educatoren van musea en podia
Tijdsduur: 1 bijeenkomst

Inleiding

VTS (Visual Thinking Strategies) is een beproefde leermethode die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Door met VTS naar kunst te kijken gaan leerlingen vertrouwen op hun eigen waarnemingsvermogen. Kunnen en willen horen wat klasgenoten zeggen, dát is wat VTS hen brengt. Daarnaast bevordert de methode het kritisch en creatief denken, de visuele geletterdheid en taalvaardigheid. Deze vaardigheden komen overal van pas.

Programma

VTS Nederland heeft speciaal voor scholen een workshop ontwikkeld ter kennismaking met VTS. CultuurSchakel ondersteunt scholen in Den Haag bij het toepassen van VTS bij kunst en cultuur op school.

Leer kinderen open en zonder oordeel waarnemen! Laat ze onderzoeken en luisteren naar elkaar, terwijl ze samen kijken naar kunst.

Resultaat

Op 2 november 2021 organiseerde CultuurSchakel een bijeenkomst waar VTS Nederland de deelnemers meenam in het belang, de toepassing en het effect van de leermethode Visual Thinking Strategies (VTS).

Kunstvakdocenten, educatiemedewerkers, docenten van de pabo en leerkrachten uit het po en vo onderzochten gezamenlijk een kunstwerk aan de hand van een VTS gesprek. Na het gesprek werd er gereflecteerd op de leermethode. Door de variatie binnen de groep deelnemers ontstonden er waardevolle uitwisselingen van kennis en inzicht.  

‘Ik heb zelf ervaren dat dit ook super goed werkt met kleuters. Na de eerste opsomming van alles wat ze zélf zagen gingen ze echt meer luisteren naar wat de andere leerlingen te zeggen hadden’ - Leerkracht po 

Door het VTS-gesprek zelf te ervaren begrepen de deelnemers nog duidelijker wat deze methode voor leerlingen kan betekenen. Het leert ze open en zonder oordeel waar te nemen. Laat ze onderzoeken en luisteren naar elkaar, terwijl ze samen kijken naar kunst. 

‘Ik kan niet wachten om een VTS gesprek te gaan voeren in de klas en te kijken wat het doet’ - Docent vo

Informatie

Wil je meer weten over VTS (Visual Thinking Strategies) en/of wil je een VTS-workshop bij op school met het team of een deel daarvan, neem dan contact op met Bureau Scholing via marjoleindeheer@cultuurschakel.nl of met de cultuurcoach die de contactpersoon voor jouw school is.