Het creatief proces

Het creatief proces is de basis van alle leerlijnen binnen COH. Hoe begeleidt je als leerkracht de leerlingen hierin? Deze workshop bieden we standaard aan naast de startbijeenkomst COH.

Elk project uit de Haagse ladekast is gericht op de creatieve ontwikkeling van de leerling. Een project start altijd met een introductie en een oriëntatie. De introductie is de ‘straaljager’ door de klas, de verrassende start. In de introductie worden de contouren van het project zichtbaar tijdens het houden van het filosofisch gesprek. Na de introductie volgen een aantal opdrachten. In elke opdracht doorloopt de leerling de fasen van het creatief proces. Dit begint met het onderzoek, gevolgd door het uitvoeren en vervolgens presenteren en evalueren. De vier onderdelen van het creatief proces worden in alle opdrachten herhaald. De presentaties in opdracht 1 en 2 zijn kleine presentaties, de presentatie in opdracht 3 is de slotpresentatie en het einde van het project.