COH Expert

Met een COH Expert op school helpen wij de deskundigheid van leerkrachten in cultuuronderwijs duurzaam bevorderen. Iedere Haagse basisschool kan de startbijeenkomst COH en workshop creatief proces doen of inplannen via de cultuurcoach of scholing. Dan kan er kosteloos een extra vakleerkracht ingezet worden, die maatwerk levert aan alle groepen en leerkrachten. De COH Expert geeft samen met de leerkracht cultuuronderwijs uit een bepaalde discipline. Zo traint de expert tegelijkertijd de leerkracht in het vak en werken ze samen aan de creatieve ontwikkeling van de leerlingen.

De begeleiding is direct gekoppeld aan je dagelijkse lespraktijk en biedt jou inhoudelijke en vakdidactische ondersteuning bij het werken met het lesmateriaal van COH. CultuurSchakel werkt hierbij samen met diverse trainers, allen ervaren kunstvakdocenten die goed bekend zijn met de praktijk van het primair onderwijs.

Samen aan de slag

Samen met de cultuurcoach en de coördinator COH Expert kan je bespreken welke vorm van begeleiding je voor jouw leerkrachten wenst. Neem contact met jouw cultuurcoach of mail ons.