Begeleiding in de praktijk

Voor leerkrachten en teams die hun vaardigheden in het geven van (één van) de kunstvakken willen vergoten bieden wij persoonlijke begeleiding aan.

De begeleiding is direct gekoppeld aan je dagelijkse lespraktijk  en biedt je inhoudelijke en vakdidactische ondersteuning bij het werken met het lesmateriaal van Cultuuronderwijs op zijn Haags. CultuurSchakel werkt hierbij samen met diverse trainers, allen ervaren kunstvakdocenten die goed bekend zijn met de praktijk van het primair onderwijs.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

1. Gesprekken
Samen met de trainer bespreek je de projectbeschrijving COH en je vragen hierbij. De trainer geeft tips en benoemt aandachtspunten. Ook kan een planning voor het uitvoeren van het project gemaakt worden en hoe een culturele activiteit goed kan aansluiten.  Tussentijds en/of na afloop van het uitvoeren van de activiteiten heb je nogmaals een gesprek om de voortgang te bespreken of als nabespreking.
tijdsinvestering: 1,5 tot 2,5 uur.

2. Begeleiding in de praktijk
Naast het gezamenlijk voorbereiden en nabespreken van de lessen kan de trainer ook een voorbeeldles komen geven of samen met de leerkracht een les uitvoeren.
tijdsinvestering: 1 uur overleg en 1 uur les geven (dus onder schooltijd)

3. Toewerken naar een presentatie
Wanneer een COH project afgesloten wordt met een presentatie van muziek, zang, dans of theater kan de trainer een ondersteunende rol spelen om te laten zien hoe je met eenvoudige middelen de kwaliteit van een optreden kunt vergroten. Trainer en leerkracht bespreken met elkaar de ideeën en begeleiden daarna gezamenlijk een ‘repetitie’ met alle leerlingen.
tijdsinvestering: 0,5 uur overleg en 1 uur repeteren (dus onder schooltijd)

Samen met de cultuurcoach van de school bespreken leerkrachten welke vorm van begeleiding zij wensen. Er kan een keuze gemaakt worden uit één van de opties, maar ze kunnen ook alle drie gevolgd worden.