Subsidie voor implementatie COH

Ook voor de tweede fase van Cultuuronderwijs op zijn Haags wordt subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidieperiode loopt nog t/m december 2020.

Dit stelt CultuurSchakel in staat uw school eenmalig een bedrag van € 3.200,- of € 1.600,- aan te bieden.

De school kan deze subsidie aanvragen voor het structureel invoeren van COH in het lesprogramma.  In geval van het beperkt invoeren van COH (binnen een projectperiode of bijv. 1 bouw), wordt het bedrag van € 1.600,- beschikbaar gesteld.

Hoe u COH wilt opnemen binnen het curriculum is geheel aan de school. U kunt naar eigen inzicht de subsidie omzetten in uren of anderszins voor alles dat het team ondersteunt bij de uitrol van COH. 

COH-subsidie aanvragen

Neem voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie en de mogelijkheden voor de school contact op met de cultuurcoach of Coördinatie Scholing via:
Mail: scholingcoh@cultuurschakel.nl of
Tel: 06 469 410 27 (Gerbry Junte) of 06 469 416 64 (Pauline Verhallen)