Veelgestelde vragen door scholen

Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen door scholen over Cultuuronderwijs op zijn Haags. Staat het antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met een van onze cultuurcoaches.

Wat kan CultuurSchakel voor mijn school betekenen?

Bij CultuurSchakel werkt een team van cultuurcoaches. Zij helpen scholen bij het vormgeven van cultuuronderwijs. Zij kunnen je meer vertellen over de COH-leerlijnen en hoe je deze kunt toepassen.

Hoeveel tijd kost het een leerkracht om een COH-project uit te voeren?

Een project bevat materiaal voor maximaal acht lesuren. Hier kun je als leerkracht flexibel mee omgaan om zo aan te sluiten bij de wensen en planning van de school/klas. Daarnaast moet je rekening houden met voorbereidingstijd en de tijd die gemoeid is met de culturele activiteit en/of de komst van Kunstenaar in de klas.

Hoe kan ik een passende leerlijn vinden?

De cultuurcoach van jouw stadsdeel kan je hierbij adviseren en ondersteunen. Maar je kunt ook zelf door de Haagse Ladekast (leerlijnen) navigeren. Daarnaast geven de matrices bij ieder thema een mooi overzicht van de verschillende lesinhouden voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Hoe kan ik Cultuuronderwijs op zijn Haags verweven in de lessen in de klas?

De cultuurcoach van jouw stadsdeel kan je hierbij adviseren en ondersteunen.

Hoe vind ik passende culturele activiteiten bij de COH-leerlijnen?

Op deze website vind je onder ieder project binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags een selectie van passend cultureel aanbod. Dit aanbod is door de culturele aanbieders geplaatst en goedgekeurd door CultuurSchakel. Je kunt direct contact opnemen met de betreffende culturele aanbieder.

Hoe vind ik een passende Kunstenaar in de klas?

Op de website van CultuurSchakel vind je bij ieder COH-project een selectie van aanbieders die passende Kunstenaars in de klas bieden. CultuurSchakel werkt samen met organisaties met een ruime achterban aan zelfstandig kunstenaars. Je kunt contact opnemen met de betreffende organisaties. Zij kunnen samen met jou een passende kunstenaar selecteren op basis van het project waaraan je werkt.

Kan ik ook een vakleerkracht inhuren?

De COH-leerlijnen zijn zo ontwikkeld dat de groepsleerkracht er zelfstandig mee aan de slag kan. Het staat de school uiteraard vrij hierbij vakleerkrachten te betrekken.

Waar vind ik activiteiten die aansluiten bij Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Het gesubsidieerde aanbod vind je in onze brochure Vonk. Op onze website vind je daarnaast ook het reguliere aanbod.

Hoe kan ik mijn school inschrijven voor activiteiten uit Vonk?

CultuurSchakel maakt gebruik van een digitaal inschrijf- en plansysteem.

Tot wanneer kan ik inschrijven voor activiteiten uit Vonk?

De inschrijving voor activiteiten uit Vonk is op dit moment gesloten. Inschrijven voor activiteiten in schooljaar 2017-2018 was mogelijk van 8 mei t/m 4 juni 2017. Een uitgebreid tijdpad vind je hier. Voor het reguliere aanbod kun je jouw school het hele jaar door aanmelden.

Krijg ik subsidie voor de culturele activiteiten binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags?

Sinds schooljaar 2016-2017 geeft de gemeente Den Haag een financiële impuls aan Haagse basisscholen voor het bezoeken van culturele instellingen met extra subsidie. Jouw school kan maximaal € 11,50 per leerling ontvangen voor activiteiten uit Vonk. Als je één cultuurbezoek aanvraagt, ontvang je € 5,75. Bij twee of meer cultuurbezoeken ontvang je € 11,50 per leerling, ongeacht de tarieven die je per bezoek moet betalen. Dit is een extra subsidie van de gemeente Den Haag. Deze komt dus bovenop de subsidie van € 11,50 per leerling die het Rijk verstrekt via de regeling ‘Prestatiebox primair onderwijs’ voor al het culturele aanbod. Meer over subsidies lees je hier.

Wat is het verschil tussen het aanbod in Vonk en het aanbod op de website?

Voor de activiteiten uit Vonk is de gemeentelijke subsidie van toepassing. Voor deze activiteiten kun je jouw school in het voorjaar inschrijven. Naast het aanbod uit Vonk is er op de website ook regulier aanbod te vinden. Voor het reguliere aanbod kun je jouw school het hele jaar door aanmelden. Hierop is geen subsidie op van toepassing.

Kan ik gebruikmaken van busvervoer via CultuurSchakel?

Tijdens het inschrijven op activiteiten uit Vonk, kun je aangeven of je gebruik wilt maken van busvervoer. CultuurSchakel werkt hiervoor samen met BAB-VIOS uit Wateringen. Het tarief bedraagt in schooljaar 2017-2018, dankzij de financiële bijdragen van Fonds 1818, standaard € 170 per bus. Dit is een verhoging ten opzichte van vorig schooljaar. BAB-VIOS rijdt met bussen voor zowel 50 als 60 personen. Meer informatie hierover vind je hier.

Mag ik het COH-lesmateriaal rechtenvrij gebruiken?

Al het lesmateriaal binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags is eigendom van CultuurSchakel. Uiteraard mag je het gewoon gebruiken op school. Het is alleen niet de bedoeling dat je het materiaal gebruikt voor commerciële doeleinden of eigen publicaties en uitingen.

Onze school heeft een projectweek met een eigen thema. Kan ik hier één of meerdere projecten van Cultuuronderwijs op zijn Haags aan koppelen?

Dit kan zeker. Het materiaal is zo ontwikkeld dat de leerkracht hier een eigen invulling aan kan geven. De cultuurcoach kan je hierover adviseren.