Visie & achtergrondinformatie

Bij Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) staan het creatieve proces en de 21ste-eeuwse vaardigheden centraal en worden denken, maken, beschouwen en beleven, geïntegreerd aangeboden. Leerlingen worden zich zo bewust van zichzelf en kunnen betekenis geven aan hun omgeving.

Onderwijs van nu en kerndoelen

De projecten uit de Haagse Ladekast zijn samengesteld door werkgroepen waarin zowel mensen uit de onderwijspraktijk als uit het culturele veld hebben deelgenomen. De werkgroepen hebben steeds de huidige kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoel 54 t/m 56) als vertrekpunt genomen.

Haagse Ladekast in ontwikkeling

De inhoud van de Haagse Ladekast is steeds in beweging, verandering en verbetering. Vanuit CultuurSchakel heeft het permanent optimaliseren van COH de volle aandacht. 

Haagse uitwerking van Cultuureducatie met Kwaliteit

COH is de Haagse invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

Thema's en leerlijnen

Cultuuronderwijs op zijn Haags werkt met verschillende thema's en disciplines. Ontdek hier deze thema’s en disciplines.

Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd de rechten van derden op beeldmateriaal te traceren. Ben je van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen of ander materiaal via deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt en/of heb je gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website? Laat ons dit dan weten: communicatie@cultuurschakel.nl.