African Art Workshop | Stichting Yangambi

The Alkebulan African Art Fair is de eerste in zijn soort in Nederland. Het combineert zowel elementen uit de oude als hedendaagse Afrikaanse kunst en geeft bezoekers een volledig beeld van de Afrikaanse artscene.

Het is een hoogtepunt van lopende projecten van het Alkebulan Project en van uitgenodigde artiesten en creatievelingen. Dit jaar is het thema ''A Field of dreams '.

A Field of dreams betekent een vertrek van cliché, stereotiepe westerse opgelegde verhalen van Afrikaanse kunst tot een meer authentieke weergave en representatie van Afrikaanse kunst vanuit een historisch, modern en futuristisch perspectief.

Kunst is vanuit de geschiedenis alleen toegankelijk voor een elite. Met Topaze en professionele artiesten wil de organisatie dit doorbreken en kunst van, voor, naar en met iedereen brengen. Kunst kan mensen inspireren, verbinden, spreken en zichtbaar maken. 

De workshops

  • fotografie
  • Schilderijen (door Topaze)

The Alkebulan African Art Fair is the first of its kind in the Netherlands. It brings together elements of both antique and contemporary African art to give visitors a complete view of the African art scene. It is a culmination of the ongoing projects of the Alkebulan Project as well as invited artists and creatives. This year the theme for the Alkebulan Art Fair is ‘’A Field of dreams’’.

A Field of dreams signifies a departure from cliche, stereotypical western imposed narratives of African art to a more authentic depiction and representation of African art from a historic, modern and futuristic perspective.

Art has history only accessible to an elite. With Topaze and professional artists we want to break through this and bring art from, for, to and with everyone. Art can inspire people, connect, voice and make visible.

The workshops:

  • Photography
  • Paintings (by Topaze)