Stichting Aight | Six-Step

Enthousiasme voor muziek en de wens om te dansen is genoeg.

Senioren leren de techniek van breakdance samen met docenten van het Haags Hiphop Centrum, op krachtige beats en met ritmische bewegingen. Breakdance is een dansstijl, die zowel lichaamsbeheersing als zelfdiscipline kost en fascinerend is om naar te kijken. Daarom is het ook geliefd door mensen met een ‘volwassen leeftijd’.

In het project instrueren jonge coaches dans-enthousiaste bewoners uit Laak vanaf 55 jaar. "Iedereen danst zoveel als hij kan", is ons motto. We gaan de vaardigheden langzaam opbouwen, rekening houdend met wat de mogelijkheden zijn van een ouder wordend lichaam. Zo creëren de coaches een harmonieuze samenwerking tussen jong en oud –generatie overschrijdend.

Dankzij dit project worden senioren in contact gebracht met een nieuwe vorm van kunstuiting.