Stichting PEGAZiK | Agence Matrimoniale

Een Pools theaterstuk over de interpersoonlijke relaties tussen mannen en vrouwen.

Een groepje van 12 gemotiveerde Hagenaars, zonder ervaring met het spelen in een theater, komt regelmatig bij elkaar om te repeteren voor het theaterstuk. Via dit project ontwikkelen ze nieuwe skills. Deelname aan het project vergroot de ervaring, beleving en betrokkenheid van makers, producenten, deelnemende amateuracteurs en het publiek. De acteurs participeren in het proces. De makers/producenten hebben een kans om hun artistieke visie op het toneel te brengen en voor het publiek is de kunst een zeer ontroerende ervaring.

De voorstelling vertelt op een grappige manier over interpersoonlijke relaties tussen mannen en vrouwen en over het zoeken naar de ideale, perfecte partners. Het wordt een theatrale voorstelling van hoog niveau, die niet uitsluitend interessant is voor de Poolse gemeenschap, want er Nederlandse ondertitels.