Van vluchteling tot Burgerschap | Stichting Dalmar

Op 1 juli 2018 organiseert Stichting Dalmar een cultuurfestival in het Zuiderpark voor vluchtelingen, met name gericht op kinderen en jongeren.

Hiermee willen zij zorgen voor nieuwe verbindingen tussen vluchtelingen en de bewoners van Escamp.

Tijdens het festival willen zij de volgende activiteiten organiseren:

  • Workshops Beeldende kunst voor kinderen.
  • Kunstexpositie geïnspireerd op het land van herkomst door amateurkunstenaars.
  • Modeshow met traditionele kleding uit het land van herkomst, waarbij verschillende landen vertegenwoordigd zullen zijn.
  • Workshop gedichten voor vrouwen. Onder leiding van een Somalische dichteres zullen vrouwen een Buraanbur gedicht kunnen schrijven. Deze dichtvorm is specifiek bedoeld voor vrouwen. Na het samenstellen van de gedichten is er ook nog ruimte voor een voordracht.
  • Dans & Muziek door verschillende amateurgezelschappen.