Zebra Welzijn | Kortenbos gaat los - Nieuw Talent podium

Tijdens het jaarlijkse festival ‘Kortenbos gaat los’ in de wijk Kortenbos (Centrum) zal er dit jaar extra ruimte zijn voor het thema ‘Verbinding en Talentontwikkeling’.

Dit zal extra kracht worden bijgezet door een nieuw podium aan het festival toe te voegen, namelijk het Singer-songwriter/Poëzie/Spoken Word/Talent podium. Hierop kunnen talentvolle Kortenbossenaren en Haagse talenten uit het stadsdeel Centrum hun talenten etaleren en verbinden. Er doen 12 amateurs en 16 semiprofessionals mee, die aan elkaar gekoppeld worden en gezamenlijk iets opvoeren. Er zal getracht worden het podium zó te programmeren dat er verbinding zal ontstaan tussen de verschillende acts (crossovers), maar ook met het publiek, door de mate van publieksparticipatie op voorhand als leidraad te nemen voor de programmering van het podium.