Subsidies Herdenkingsjaar slavernijverleden

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 staat het koninkrijk in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De Rijksoverheid hoopt met dit herdenkingsjaar bij te dragen aan het blijvend vergroten van kennis en verbinding in de samenleving.

Het kabinet stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten tijdens het Herdenkingsjaar door bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. Met dit geld kunnen zowel grotere instellingen als kleine lokale initiatieven of individuen budget aanvragen om maatschappelijke en/of culturele activiteiten te organiseren. De uitvoering verloopt via het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Subsidie aanvragen

Via de Subsidieregeling koloniaal- en slavernijverleden Den Haag 2022 van Gemeente Den Haag kun je ook subsidie aanvragen voor herdenkingsactiviteiten rond het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden. Deze regeling zorgt voor een koppeling van de herdenkingen met het Haags onderwijs en Haagse culturele instellingen en werkt zo mee aan een gedeeld historisch bewustzijn dat noodzakelijk is om het slavernijverleden en de doorwerking daarvan te zien als een onderdeel van onze gezamenlijke geschiedenis.

Vraag subsidie aan bij Gemeente Den Haag

Bekijk ook eens bestaande subsidieregelingen

 Ook onze eigen regelingen zijn natuurlijk beschikbaar.

Foto: Creative commons license Wikifrits