Sahidah Somer

Naam: mevrouw mr. S.F. Somer
Functie: lid beoordelingscommissie Presentatiesubsidies
Commissielid sinds: januari 2018

Functie in dagelijks leven: Jurist bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Relevante nevenfuncties: Lid ondernemingsraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Leidschendam-Voorburg, Lid Ledenraad Amnesty International, afdeling Nederland en Lid Geschillencollege D66